Platba

Všechny ryby musí být uhrazeny předem v hotovosti či převodem. Není-li dohodnuto jinak.

Stížnosti na D.O.A. (Dead on Arrival)

Zákazník je vždy zodpovědný sám za správnou péči a léčbu ryb. Pokud nastane neočekávaný problém s importovaným rybami, je zákazník povinen vždy poskytnout nezbytné ošetření. Toto nemůže požadovat po KoiBito nebo na jejich dodavatelích. Nicméně Vám rádi bezplatně poradíme. Na D.O.A. se rozumí: Všechny mrtvé ryby při příjezdu v sáčku. Tyto ryby se mohou požadovat po KoiBito Japonsku a vše bude vyrovnáno. Aby bylo možné přijímat kompenzaci, platí následující podmínky:

  1. Žádosti by měly být oznámeny do 24 hodin po doručení emailem
  2. K žádosti by měly být připojeny digitální fotografie.
  3. Tyto ryby musí být, ve zmrazeném stavu, po dobu 4 týdnů. KoiBito Japonsko má právo požadovat tyto ryby k nahlédnutí.
  4. Kompenzace bude čistá hodnota ryb. Letecké náklady nebudou kompenzovány.

Tvrzení týkající se jiných záležitostí, než DOA, by měly být oznámeny do 24 hodin, které jsou popsány jak je uvedeno výše. KoiBito nenese žádnou odpovědnost za úmrtnost ryb nebo nemoci, které vznikají později.

Je nutné zabránit zbytečným problémům a nahlásit své pohledávky, jak je uvedeno výše. Tam, kde lidé pracují, chyby jsou, jsme tu, abychom se postarali o problémy s našimi dodavateli ryb. Musíme také dodržet podmínky, které provádějí. Pohledávky, které jsou zaslané pozdě, nebo nejsou správné, nebudou zpracovány.